VI Konferencja Woda.Ścieki.Osady

VI Konferencja Woda.Ścieki.Osady

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. odbędzie się VI edycja Konferencji Woda. Ścieki. Osady. organizowana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Jak co roku, w znakomitym gronie ekspertów i praktyków, poruszone zostaną tematy ważne dla branży, dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Konferencję rozpocznie panel poświęconym wodzie.

Upalne dni minionego lata, ale także intensywnych opadów czy powodzi, obligują do podjęcia tematu zmian klimatu i wpływu na bezpieczeństwo dostaw wody. Czy problem dotyczy przedsiębiorstw wod-kan? W trakcie panelu podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Komisja  Europejska parlamentu poprzedniej kadencji podjęła prace nad rewizją Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej aktywnie uczestniczyło w pracach Zespołu. Na konferencji przedstawiciel resortu przedstawi zakres wypracowanych zmian.

Wiodący temat drugiego dnia konferencji to ścieki i osady.

Podczas drugiego dnia konferencji przedstawione zostaną wnioski wypracowane przez uczestników warsztatów poświęconych zmianom Dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych, oraz warsztatów dot. ścieków przemysłowych. W trakcie panelu uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie jak można skutecznie rozwiązać problem zbiorników bezodpływowych. Poruszone zostaną również tematy zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, technologii usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oczyszczanych biologicznie. Będzie też można zapoznać się z efektywnym procesem gospodarki osadowej oraz raportem o fermentacji osadów ściekowych i jej energetycznych efektach w polskich oczyszczalniach na przestrzeni 10 lat.

W tym roku partnerem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Pierwszego dnia konferencji referat na temat działalności Stowarzyszenia PRiK na rzecz podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wygłosi dyrektor biura Stowarzyszenia, pan Piotr Falkowski.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.

Obraz może zawierać: tekst