Zmiana regulaminu Znaku PRiK „Dobry Wybór”

Zmiana regulaminu Znaku PRiK „Dobry Wybór”

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 24.10 br. dokonał podsumowania pierwszego roku działania Programu „Znak PRiK „Dobry Wybór””. W ocenie Zarządu Program spełnia zakładane założenia i wymaga dalszej promocji wśród uczestników procesu budowlanego. W dalszej części, w wyniku dyskusji oraz analizy sytuacji prawnej dokumentów odniesienia takich jak PN, AT oraz KOT, a w szczególności okresu ich ważności, będących podstawą wystawienia Certyfikatów, Zarząd podjął decyzję o zmianie punktu 3.1 regulaminu Znaku uwzględniającą ten fakt. Z regulaminem Znaku PRiK można zapoznać się w zakładce „Znak „Dobry Wybór”.