04.10.2018 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

04.10.2018 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

W dniu 4 października 2018 roku, w Toruniu, odbędzie się Posiedzenie Zarządu PRiK.

Program posiedzenia:

1. Przywitania zebranych, sprawdzenie quorum
2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (06.06.2018 r.)
3. Współpraca z IGWP
4. Certyfikaty Znak PRiK „Dobry Wybór”
5. Zmiana Regulaminu Znaku PRIK „Dobry Wybór”
6. Omówienie realizacji budżetu na koniec VIII.2018 r.
7. Dyskusja nad projektem Discover Plastics
8. Sprawy członkowskie
9. Sprawy inne