List PRiK do Ministerstwa Gospodarki w sprawie ADCA