23.11.2017 Posiedzenie Zarządu PRiK w Toruniu

23.11.2017 Posiedzenie Zarządu PRiK w Toruniu

Program posiedzenia przewidywał:

 1. Przywitanie zebranych, sprawdzenie kworum
 2. Omówienie i akceptacja protokołu z ostatniego spotkania Zarządu (17.05.2017, Bydgoszcz)
 3. Przedstawienie zaawansowania realizacji planu finansowego PRiK na rok 2017
 4. Przegląd sytuacji na rynku po wprowadzeniu Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU)
 5. Zużycie abrazyjne ścianek rur ( materiały wewnętrzne PRiK )
 6. Omówienie spotkania TEPPFA w Warszawie ( 9 – 10 październik 2017)
 7. Nowa europejska strategia dotycząca tworzyw sztucznych
 8. Propozycje priorytetów planów działania Stowarzyszenia na rok 2018:
  – współpraca z IGWP (promocja znaku PRiK „Dobry wybór”, promocja naszego podejścia do KDWU, podejścia do jakości produktów, uczestnictwo w szkoleniach IGWP
  – aktywna strona WWW stowarzyszenia + media społecznościowe
  – brak konferencji  PRiK
  – działalność normalizacyjna
  – zbieranie danych statystycznych
 9. Sprawy inne
 10. Ustalenie terminu Walnego Zebrania członków PRiK w 2018 roku.