17.05.2017 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

17.05.2017 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
2. Omówienie i akceptacja protokołu z ostatniego spotkania Zarządu
3. Przedstawienie zaawansowania realizacji budżetu PRiK
4. Przedstawienie zaawansowania realizacji planu działania PRiK
5. Znak PRiK „DOBRY WYBÓR”
– przedstawienie dotychczasowych działań
– omówienie i akceptacja regulaminu programu Znak PRiK „DOBRY
WYBÓR( uchwała)
– działania marketingowe
– zgłoszenie udziału w programie
6. Program TEPPFA „Discover Plastics” – działania w Polsce
7. Sprawy inne