02.12.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

02.12.2016 Posiedzenie Zarządu w Toruniu

 1. Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
 2. Akceptacja protokołu z poprzedniego spotkania
 3. Akceptacja proponowanej Agendy spotkania
 4. Konferencja Techniczna PRiK 2016 r. -  zmiana formatu
 5. Badania interwencyjne
 6. Bieżące działania
  -Krajowa deklaracja własności użytkowych
  -Norma PN-C-89224
  -Znak Jakości
 7. Zaawansowanie Budżetu
 8. Sprawy inne