11.05.2016 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

11.05.2016 Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

11.05.2016 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Przywitanie członków, sprawdzenie quorum
  2. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
  3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
  4. Akceptacja planu finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok po zmianie wysokości składki na 2016 rok przez Walne Zebranie Członków
  5. Omówienie bieżących działań interwencyjnych PRiK i efektów działań z ubiegłego roku
  6. Przygotowania do VIII Konferencji PRiK
  7. Informacja o uroczystości 25 lecia TEPPFA i TEPPFA Forum
  8. Informacja o VIII Konferencji dla Budownictwa 4-5/04/2016
  9. Omówienie członkostwa PRiK w stowarzyszeniu PVC4Pipes.
  10. Sprawy inne