08.10.2015 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

08.10.2015 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu
  2. Dyskusja i przyjęcie proponowanej agendy spotkania
  3. Sprawy członkowskie PRiK
  4. Sprawy finansowe
  5. Interwencje jakościowe PRiK
  6. Znak jakości PRiK
  7. Nowe prawo o wyrobach budowlanych
  8. Informacje bieżące z TEPPF’y
  9. Sprawy inne