ZMIANA ADRESU SIEDZIBY STOWARZYSZENIA

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. uległ zmianie adres siedziby naszego Stowarzyszenia z dotychczasowego na:

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30
87-100 TORUŃ