27.11.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Zawierciu

27.11.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Zawierciu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu
2. Ostatnie informacje dotyczące VII Konferencji Technicznej
3. Wykonanie budżetu Stowarzyszenia na 31 października 2014 r.
4. Interwencje PRiK w sprawach jakościowych – stan aktualny i propozycja ewentualnego upublicznienia wyników na stronie Stowarzyszenia
5. Przedstawienie zmian osobowych w firmach członkowskich PRiK, wymagające zmian w zarządzie
6. Sprawa nowelizacji Statutu PRiK
7. Informacja o bieżących działaniach TEPPF’y
8. Informacja o postępie prac nad wprowadzeniem norm zharmonizowanych
9. Sprawy inne