10.09.2013 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

10.09.2013 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu
2. Procedura uzupełnienia składu Zarządu PRiK
3. Poszerzenie składu Stowarzyszenia
4. Propozycja zmian statutu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
5. Znak Jakości – ponowna analiza
6. Informacja o zaawansowaniu budżetu PRiK na 2013 rok (stan na 31.08.2013)
7. Proponowany termin i lokalizacja Konferencji Technicznej w 2014 roku
8. Decyzja dot. prezentacji na następnym spotkaniu Zarządu „Terminy zapłaty w transakcjach handlowych i metody windykacji należności”
9. Informacje bieżące i sprawy różne