29.11.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Bronisławowie

29.11.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Bronisławowie

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu (5.09.2012 r., Toruń)
3. Ostateczne informacje o VI Konferencji Technicznej
4. Realizacja budżetu Stowarzyszenia na dzień 31.10.2012 r. i projekcja wykonania na koniec roku
6. Wstępna propozycja budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok
7. Wstępny plan działania PRiK na 2013 rok
8. Informacja o ekspertyzie kancelarii prawno-podatkowej
9. Stan prac nad normami zharmonizowanymi
10. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i następnego Zarządu