02.03.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

02.03.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu, Kudowa Zdrój, 01.12.2011 r.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2011 r.
3. Omówienie wykonania planu finansowego w 2011 r.
4. Omówienie propozycji planu pracy Stowarzyszenia na 2012 r.
5. Przygotowanie projektu budżetu na 2012 r.
6. Ustalenie i zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Sprawy różne