01.12.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Kudowie Zdrój

01.12.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Kudowie Zdrój

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu
2. Dyskusja na temat głównych planów działania Stowarzyszenia w 2012 roku
– propozycja strategii komunikacji skupionej na aspektach środowiskowych
3. Krótkie podsumowanie przygotowań do V Konferencji Technicznej w Kudowie
4. Stan realizacji budżetu na 2011 rok
5. Podsumowanie ankiety dotyczącej ClO2 i możliwe dalsze działania
6. Przedstawienie bieżących projektów TEPPF’y
7. Sprawy bieżące