17.02.2011 r. – Inauguracyjne Posiedzenie Zarządu w Toruniu

17.02.2011 r. – Inauguracyjne Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Ukonstytuowanie się władz Zarządu
– wybór Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
2. Przedyskutowanie i przyjęcie propozycji planu pracy PRiK na rok 2011
3. Zaakceptowanie planu finansowego PRiK na 2011 r.
4. Omówienie i przyjęcie propozycji wysokości składki rocznej w 2011 r.
5. Sprawy różne