01.12.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Wiśle

01.12.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Wiśle

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu w dniu 28.09.2010 r.
3. Ostateczne informacje o IV Konferencji Technicznej
4. Nowa strona www Stowarzyszenia
5. Informacja o wydaniu na koszt PRiK nowego KNR-u dot. sieci kanalizacyjnych i drenażu z tworzyw sztucznych
6. Realizacja budżetu Stowarzyszenia na dzień 31.10.2010 r.
7. Omówienie programu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia oraz przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej w związku z upływającą kadencją
8. Sprawy różne