19.05.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

19.05.2010 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu w dniu 11.03. 2010 r.
3. Prezentacja skorygowanego planu finansowego na 2010
4. Omówienie przygotowań do IV Konferencji Technicznej „ Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata”
5. Sprawozdanie i wnioski z targów Wodociągi w Poznaniu
6. Sprawy różne