24.03.2009 r. – Posiedzenie Zarządu (II) w Toruniu

24.03.2009 r. – Posiedzenie Zarządu (II) w Toruniu

Program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
3. Aktualizację przedstawicielstwa PRIK w Radzie Ekspertów znaku jakości IGWP
4. Wybór Prezesa Zarządu PRiK
5. Sprawy różne
6. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu