08.09.2008 – Posiedzenie Zarządu

08.09.2008 – Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie relacji z prac Rady Ekspertów znaku jakości.
4. Omówienie spraw bieżących związanych z działalnością promocyjną Stowarzyszenia:
– przedstawienie listy publikacji 2008 r.,
– podjęcie decyzji w sprawie monografii Jansona,
– zatwierdzenie projektu broszury o Stowarzyszeniu.
5. Omówienie stanu przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK.
6. Stan realizacji budżetu w 2008 r. (na dzień 31.08.08 r.)
7. Sprawy różne.