27.05.2008 – Posiedzenie Zarządu

27.05.2008 – Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie firmy Dyka w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia oraz przedstawicieli firmy w poczet Członków Zwyczajnych.
4. Przedstawienie aktualnej sytuacji w sprawie znaku jakości.
5. Relacja z przebiegu Walnego Zebrania członków Teppfy w Krakowie.
6. Omówienie stanu wdrożenia systemu zbiorki odpadów poużytkowych PVC w Polsce.
7. Przedstawienie informacji nt działalności promocyjnej Stowarzyszenia w roku 2008.
8. Omówienie stanu przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK.
9. Sprawy różne.