04.12.2008 – Posiedzenie Zarządu

04.12.2008 – Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Podsumowanie przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK.
– program konferencji,
– uczestnicy,
– budżet.
4. Przedstawienie relacji z drugiego posiedzenia Rady Ekspertów znaku jakości.
5. Dyskusja nt. ewentualnego podjęcia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu.
6. Stan realizacji budżetu Stowarzyszenia w roku 2008.
7. Omówienie propozycji członkostwa PRiK w Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych.
8. Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Stowarzyszenia.
9. Sprawy różne.