06.12.2007 r. godz. 11.00 – Posiedzenie Zarządu w Bielsko-Białej

06.12.2007 r. godz. 11.00 – Posiedzenie Zarządu w Bielsko-Białej

  Proponowany program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
 3. Omówienie tematyki związanej z wprowadzeniem znaku jakości, dyskusja:
  a) przedstawienie wyników ankiety na temat wprowadzenia znaku jakości,
  b) pismo do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
  c) relacja ze spotkania Grupy Roboczej w Izbie Gospodarczej.
 4. Informacja na temat odbytego szkolenia dla Pełnomocników ds. REACH.
 5. Przedstawienie aktualnych informacji na temat konferencji „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu” .
 6. Informacja na temat stanu zaawansowania badań rur w ramach monitoringu jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
 7. Omówienie stanu zaawansowania wdrażania stabilizatorów bezołowiowych w poszczególnych firmach (wyniki ankiety).
 8. Informacja na temat dobrowolnego zobowiązania o recyklingu odpadów poużytkowych z PVC Vinyl 2010.
 9. Sprawy różne.