21.02.2006 r. Walne Zebranie

21.02.2006 r. Walne Zebranie

  W dniu 21 lutego 2006 r. w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym między innymi:

 • Omówiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2005 r. i zatwierdzono plan działalności na rok 2006,
 • Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowego za rok 2005,
 • Udzielono absolutorium Zarządowi,
 • Uchwalono budżet Stowarzyszenia na rok 2006,
 • Uzupełniono skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • Uchwalono Regulamin Prac Zarządu,
 • Zatwierdzono logo Stowarzyszenia.
 • Opracowano Kryteria przyjmowania członków wspierających do Stowarzyszenia.
 • Wypracowano stanowisko Stowarzyszenia w zakresie udziału w dobrowolnej certyfikacji i znaku jakości wyrobów.

W trakcie Walnego Zebrania wręczono Certyfikaty Członkom Założycielom Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.

W Walnym Zebraniu uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma „Przetwórstwo Tworzyw”, który scharakteryzował dwumiesięcznik, zapoznał wszystkich z jego tematyką i zaproponował współpracę ze Stowarzyszeniem. Czasopismo wydawane jest przez IPTS Metalchem w Toruniu, siedziba redakcji: Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach. Uczestnicy zebrania otrzymali egzemplarze okazowe czasopisma.