01.12.2011 r. - Posiedzenie Zarządu w Kudowie Zdrój

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu
2.   Dyskusja na temat głównych planów działania Stowarzyszenia w 2012 roku
– propozycja strategii komunikacji skupionej na aspektach środowiskowych
3.   Krótkie podsumowanie przygotowań do V Konferencji Technicznej  w Kudowie
4.   Stan realizacji budżetu na 2011 rok
5.   Podsumowanie ankiety dotyczącej ClO2  i możliwe dalsze działania
6.  Przedstawienie bieżących projektów TEPPF'y
7.  Sprawy bieżące