28.09.2010 r. - Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1.  Przyjęcie porządku obrad
2.  Omówienie protokołu  z poprzedniego spotkania Zarządu  w dniu19 maja 2010 r.
3.  Omówienie wykonania budżetu na dzień 31.08.2010 r.
4.  Prezentacja - aktualny stan prawny dotyczący Norm Zharmonizowanych
5.  Aktualny stan przygotowań do IV Konferencji Technicznej w Wiśle, w dniach 1–3.12.2010 r.
6.  Problem dezynfekcji szokowej w Polsce
7.  Informacja o bieżącej działalności Biura
8.  Sprawy różne