17.02.2011 r. - Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany porządek zebrania obejmujący jeden punkt:

1. Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 roku , w tym:
-  sprawy merytoryczne
-  sprawozdanie finansowe
został uzupełniony o następujące punkty:
1.  Przyjęcie porządku obrad
2.  Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu w dniu 01.12.2010 r.
3.  Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 r., w tym:
-  sprawy merytoryczne
-  sprawozdanie finansowe
3.  Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
4.   Przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków
5.   Sprawy różne