17.02.2011 r. - Inauguracyjne Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Ukonstytuowanie się władz Zarządu
- wybór Prezesa Zarządu  i Wiceprezesa Zarządu
2. Przedyskutowanie i przyjęcie propozycji planu pracy PRiK na rok 2011
3. Zaakceptowanie planu finansowego PRiK na 2011 r.
4. Omówienie i przyjęcie propozycji wysokości składki rocznej w 2011 r.
5. Sprawy różne