25.05.2011 r. - Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Akceptacja protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu i podjętych działań
2. Ocena targów WOD-KAN, ew. propozycje udziału w innych targach branżowych
3. Stan przygotowań do V Konferencji Technicznej w Kudowie
4. Informacja o stowarzyszeniu Vinyl Plus
5. Informacja o realizacji budżetu PRiK na dzień 30.04.2011 r.
6. Oświadczenia na stronie internetowej:
- odbarwianie rur
- wpływ ClO2 na poliolefiny
7. Biblioteka projektów referencyjnych (stanowisko Zespołu Marketingowego)
8. Sprawy różne