24.03.2009 r. - Posiedzenie Zarządu (II) w Toruniu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program  posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
3. Aktualizację przedstawicielstwa PRIK w Radzie Ekspertów znaku jakości IGWP
4. Wybór Prezesa Zarządu PRiK
5. Sprawy różne
6. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu