27.05.2015 r. - Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Sprawdzenie obecności i akceptacja protokołu z ostatniego spotkania  Zarządu
2. Nowy budżet na 2015  i wykonanie na koniec kwietnia 2015
3. Prezentacja mecenasa Michał Markowicza "Osobista odpowiedzialność osób zarządzających w firmie za naruszanie prawa antymonopolowego po nowelizacji przepisów z dnia 18.01.2015 r. "                
4. Normy zharmonizowane - stan aktualny  i propozycja Europejskiego Znaku Jakości
5. Jakość rur na rynku (interwencje) - bieżący stan
6. Projekt PRiK dot. EPD ( PVC versus kamionka ) - stan obecny
7. Projekt dot. ścieralności rur (PP, PE, PVC, GRP, kamionka, beton)
8. Informacja o powrocie do PRiK firmy UPONOR (dawniej KWH)
9. Informacja o zmianie adresu i siedziby
10. Znak jakości PRiK
11. Dyskusja dot. Członkostwa w  PVC4Pipes
12. Sprawy różne
13. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu