Informacje techniczne

Drukuj

Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

Zmiana sztywności obwodowej rur w czasie.

Wyzwania, jakim muszą sprostać firmy wykonawcze przy zgrzewaniu elektrooporowym rur PE o większych średnicach.

Wpływ systemów z tworzyw sztucznych na środowisko w porównaniu z materiałami tradycyjnymi

Stosowanie CLO2 do dezynfekcji wody pitnej - oświadczenie PRiK

Właściwości odbarwionych rur PVC - opinia PRiK

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter Marzec 2011, Edycja V

Stanowisko KT-140 dotyczące zgodności z normą PN-EN 1401-1